Το Kung Fu στα σχολεία

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Από το 2018 η Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ έπειτα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό έδωσε  στους προπονητές Σταματόπουλο Γρηγόρη και Κακαλή Αγγελική, την έγκριση άδειας εισόδου σε σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας και της Δ/βάθμιας εκαπίδευσης στην Δυτική Ελλάδα.