Προπονητές

Πιστοποιημένοι από την Ελληνική Ομοσπονδία Γου σου Κουνγκ Φου

Πτυχιούχοι προπονητές από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος